اتصالات جوشی مانیسمان و درزدار ایران اتصال آسیا

درباره اتصالات ایران اتصال آسیا

شرکت اتصالات جوشی مانیسمان و درزدار ایران اتصال آسیا از سال ۱۳۶۹ به تولید اتصالات گازی پرداخته است. شروع کار این شرکت از یک کارگاه کوچک در سه راه افسریه شهر تهران بوده است. این شرکت ابتدا زانو های جوشی مانیسمان و درزدار تولید میکرده که بعد ها با کسب تجربیات بیشتر از بازار کار فعالیت خود را گسترش داد. بعد از طی ۴ سال خط تولید انواع اتصالات سه راهی جوشی را راه اندازی کرد و به عنوان یکی از تولیدکننده ها و پخش کننده های مطرح بازار تبدیل شدند. بعد از ۲ سال در سال ۱۳۷۵ شرکت ایران اتصال روی کیفیت محصولات تمرکز کرد و محصولات خود را با کیفیت بیشتری به بازار عرضه کرد و در مدت زمان کمی با تحقیقات و مطالعه و به روزه کردن دستگاه ها و روش تولید، محصولات را با کیفیت بالاتری تولید کرد که با محصولات تولیدی خارجی به راحتی رقابت میکرد.

اتصالات جوشی مانیسمان و درزدار ایران اتصال آسیا
اتصالات جوشی مانیسمان و درزدار ایران اتصال آسیا

موارد استفاده اتصالات جوشی مانیسمان و درزدار ایران اتصال

  • لوله کشی گاز
  • لوله کشی آتش نشانی
  • انتقال آب فشار بالا
  • پتروشیمی
  • و موراد بسیار دیگر

 

فروش عمده با درصد تخفیف بالا اتصالات جوشی درزدار و مانیسمان ایران اتصال آسیا

جهت لیست قیمت به تلگرام ما مراجعه کنید.

 

 

لیست محصولات تولید شده ایران اتصال

زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲*۱۱/۲زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۲
زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱*۱۱/۲زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱ اینچتبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۲
زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۱۱/۲زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱*۲۱/۲
زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲*۲زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۲۱/۲
زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱*۲زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲ اینچتبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۲۱/۲
زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۲زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲۱/۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲*۲۱/۲
زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۲زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳ اینچتبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱*۳
سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱*۲۱/۲سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۳
سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۲۱/۲سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۳
سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۲۱/۲سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲*۳
سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲*۲۱/۲سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲۱/۲*۳
سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱*۳سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲لوله سپاهان ۴
سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۳سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲۱/۲لوله سپاهان ۵
سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۳سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳لوله سپاهان ۶
سردنده جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲*۳سردنده جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲لوله سپاهان ۸
سردنده جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲۱/۲*۳سردنده جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱لوله سیاه سپنتا ۱/۲
سردنده جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴لوله جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۴سردنده جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴لوله سپاهان ۳/۴
سردنده جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۲لوله جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۵سردنده جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۲لوله سیاه سپنتا ۱
سردنده جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲لوله جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۶سردنده جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲لوله سیاه سپنتا ۱۱/۴
سردنده جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲۱/۲لوله جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۸سردنده جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲۱/۲لوله سیاه سپنتا ۱۱/۲
سردنده جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳لوله API سپاهان ۱/۲سردنده جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳لوله سیاه سپنتا ۲
لوله جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲لوله جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴لوله سپاهان ۱/۲لوله سیاه سپنتا ۲۱/۲
لوله جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱لوله API سپاهان ۱لوله سپاهان ۱لوله سیاه سپنتا ۳
لوله جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴لوله API سپاهان ۱۱/۴لوله سپاهان ۱۱/۴زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۰ اینچ
لوله جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۲لوله API سپاهان ۱۱/۲لوله سپاهان ۱۱/۲سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱*۴
تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲*۲لوله API سپاهان ۲لوله سپاهان ۲سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۴
لوله جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲۱/۲لوله API سپاهان ۲۱/۲لوله سپاهان ۲۱/۲سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۴
لوله جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳لوله API سپاهان ۳لوله سپاهان ۳سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲*۴
زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۴زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۰زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۴ اینچسراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲۱/۲*۴
زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۵سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱*۴زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۵ اینچسراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳*۴
زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۶سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۴زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۶ اینچسراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲*۳/۴
زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۸سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۴زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۸ اینچسراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴*۱
زانو جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲*۴زانو جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴*۱۱/۴
سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۴سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲۱/۲*۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴*۱۱/۲
سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۵سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳*۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۵سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴*۲
سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۶سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۰سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۶سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴*۲۱/۲
سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۸سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲*۳/۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۸سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴*۳
سراه جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴*۱سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۴
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲*۱سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴*۱۱/۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲*۱تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۴
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲*۱۱/۴سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴*۱۱/۲سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲*۱۱/۴تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲*۴
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱*۱۱/۴سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴*۲سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱*۱۱/۴تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲۱/۲*۴
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲*۱۱/۲سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴*۲۱/۲سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲*۱۱/۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳*۴
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱*۱۱/۲سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴*۳سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱*۱۱/۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲۱/۲*۵
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۱۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۱۱/۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳*۵
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲*۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲*۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲۱/۲*۶
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱*۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲*۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱*۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳*۶
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲۱/۲*۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲*۳/۴
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳*۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴*۱
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲*۲۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲۱/۲*۵سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲*۲۱/۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴*۱۱/۴
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱*۲۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳*۵سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱*۲۱/۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴*۱۱/۲
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۲۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲*۳/۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۲۱/۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴*۲
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۲۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴*۱سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۲۱/۲لوله سپاهان ۱۰
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲*۲۱/۲تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴*۱۱/۴سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲*۲۱/۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۴*۵
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲*۳تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴*۱۱/۲سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲*۳تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۴*۶
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱*۳تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴*۲سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱*۳تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۵*۶
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۳لوله جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۰سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۳تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۴*۸
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۳تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۴*۵سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۲*۳تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۵*۸
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲*۳تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۴*۶سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲*۳تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۶*۸
سراه تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۲۱/۲*۳تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۵*۶سراه جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۲۱/۲*۳تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۶*۱۰
سردنده جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۴لوله API سپاهان ۴سردنده جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۴تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۸*۱۰
سردنده جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۳/۴لوله API سپاهان ۳/۴سردنده جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۳/۴تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲*۱۱/۲
تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲*۱تبدیل جوشی مانیسمان ایران اتصال آسیا ۱/۲*۱۱/۴تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲*۱تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱*۱۱/۲
تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱*۱۱/۴تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱*۲تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱/۲*۱۱/۴تبدیل جوشی درزدار ایران اتصال آسیا ۱۱/۴*۱۱/۲
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۳ میانگین: ۵]

3 دیدگاه در “اتصالات جوشی مانیسمان و درزدار ایران اتصال آسیا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *