لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ، در چند سال اخیر سیستم آبرسانی و گرمایش به سمت و سویی دیگر در حال حرکت است، قبلا از لوله های گالوانیزه برای آبرسانی استفاده میشد که به دلایل مختلف از استانداردها خارج شد و سمت و سوی خود را به لوله و اتصالات پلی پروپلین یا لوله سبز یا لوله سفید داد و در حال حاضر لوله و اتصالات پنج لایه در حال جایگزینی می باشد.

لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ، یکی از شرکتهایی که توانسته است بازار ساختمان را تا حدودی نصیب خود کند شرکت صنایع گیتی پسند است که با تولید محصولات لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ یا آتی لوله سپاهان بازار را تا حدودی در دستان خود گرفته است. در ادامه به معرفی این شرکت می پردازیم:

معرفی محصول

تصویر لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

با توجه به هزینه های کلان ساختمان های امروزی،برنامه ریزی برای افزایش طول عمر ساختمان ها امری ضروی به نظر می رسد. یکـی از مـهمترین عوامل برای افزایش طـول عمر سـاختمان، سـیستم تاسیسات و لوله کشی آن است.هــمزمان با پیـشرفتـهای اخـیر و کـاربرد تـکنولوژی های جـدید در صـنعت ساخـتمان، لوله های بکار رفته در ساختمان نیز دچار تحولی شگرف شده است. لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ.

این تحول با عرضه لوله های تلفیقی پنج لایه PEX-b-Al-PEX-b با طـول عمر بیش از ۵۰ سال و با دمـای کاربری حـداکثر۹۰درجه سانتیگراد معرفی شده است. خوردگی و رسوب گیری در لوله های فلزی و انبساط حرارتی زیـاد، عـدم تحمل دمـا و فشار بالا و نفـوذ پذیری اکـسـیژن در لوله های پلیمری، هر ساله خسـارت و هـزینه های مستقیـم و غـیر مستقـیم فـراوانی را بر سـاختمان ها تحمیل می نمایند.

تکـنولوژی جدید، با تلفیق فلز و پلیمر، علاوه بر بهره گیری از مزایای لوله های فلزی و پلیمری،معایب این لوله ها و مشکلات ناشی از کارکرد مطلوب آنها را برطرف نموده است.

مزایای لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

 • تحمل حرارت تا حداکثر ۹۰
 • عدم نفوذ اکسیژن به داخل لوله و جلوگیری از لجن زدگی و تغییر رنگ آب
 • مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیایی ( اسیدها ، بازها و …)
 • ضریب انبساط طولی بسیار ناچیز (در حد فلز)
 • مقاومت عالی در برابر فشار به علت وجود آلومینیوم و جوش طولی آن
 • افت فشار بسیار ناچیز به دلیل هموار بودن سطح داخل لوله
 • نصب سریع، آسان و بدون ضایعات
 • به راحتی خم می شود و شکل می پذیرد
 • در لوله کشی توکار مطمئن و در نصب روکار زیباست
 • زنگ نمی زند، رسوب نمی گیرد و هرگز نمی پوسد
 • نصب آسان و مطمئن اتصالات

کاربرد

 • کلیه سیستم های آب سرد و گرم و بهداشتی
 • تأسیسات سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع
 • سیستم های گرمایش از کف
 • انتقال آب در رایزرها توسط لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

 

لیست محصولات نیوپایپ

مغزی نیوپایپ ۱/۲

تبدیل روپیچ ۱/۲ توپیچ ۳/۴

چپقی نیوپایپ ۳/۴

مغزی نیوپایپ ۱۳/۴تبدیل روپیچ ۳/۴ توپیچ ۱/۲چپقی نیوپایپ ۱
مغزی نیوپایپ ۱تبدیل روپیچ ۳/۴ توپیچ ۱۱چپقی مخصوص هواگیری ۱/۲*۱
مغزی نیوپایپ ۱۱/۴تبدیل روپیچ ۱ توپیچ ۱/۲مهره ماسوره ۱/۲*۱۶
مغزی نیوپایپ ۱۱/۲تبدیل روپیچ ۱ توپیچ ۳/۴مهره ماسوره ۳/۴*۱۶
تبدیل روپیچ نیوپایپ ۱/۲*۳/۴تبدیل توپیچ ۱ توپیچ ۱۱/۴مهره ماسوره ۱/۲*۲۰
تبدیل روپیچ نیوپایپ ۳/۴*۱تبدیل توپیچ۳/۴ روپیچ ۱۱/۴مهره ماسوره ۳/۴*۲۰
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ ۱/۲زانو نیوپایپ ۱/۲مهره ماسوره ۳/۴*۲۵
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ ۳/۴زانو نیوپایپ ۳/۴مهره ماسوره ۱*۲۵
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ ۱چپقی نیوپایپ ۱/۲حلقه و ماسوره ۱/۲*۱۶
فوم لوله ای سفید ۴۰بوشن پرسی ۱۶*۱۶بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۲۵
فوم لوله ای سفید ۵۰بوشن پرسی ۲۰*۲۰بوشن تبدیل پرسی ۲۰*۳۲
فوم لوله ای سفید ۶۳بوشن پرسی ۲۵*۲۵بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۳۲
جعبه کلکتور ۴۵*۴۵بوشن پرسی ۳۲*۳۲بوشن تبدیل پرسی ۲۵*۴۰
جعبه کلکتور ۶۵*۴۵بوشن پرسی ۴۰*۴۰بوشن تبدیل پرسی ۳۲*۵۰
پایه کلکتوربوشن پرسی ۵۰*۵۰بوشن تبدیل پرسی ۴۰*۵۰

بست کلکتور ۳/۴

بوشن پرسی ۶۳*۶۳

بوشن تبدیل پرسی ۴۰*۶۳

بست کلکتور ۱بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۲۰بوشن تبدیل پرسی ۵۰*۶۳
بست کلکتور ۱۱/۴بوشن تبدیل پرسی ۱۶*۲۵زانو پرسی ۱۶*۱۶
بست کلکتور ۱۱/۲سراه پرسی ۵۰*۵۰*۵۰زانو پرسی ۲۰*۲۰
بوشن توپیچ پرسی ۱*۳۲زانو چپقی پرسی ۱/۲*۱۶سراه توپیچ پرسی ۲۵*۱/۲*۲۵
بوشن توپیچ پرسی ۱۱/۴*۳۲زانو چپقی پرسی ۱/۲*۲۰سراه توپیچ پرسی ۲۵*۳/۴*۲۵
بوشن توپیچ پرسی ۱۱/۲*۴۰زانو چپقی پرسی ۳/۴*۲۰سراه توپیچ پرسی ۳۲*۳/۴*۳۲
بوشن توپیچ پرسی ۱۱/۲*۵۰زانو چپقی پرسی ۳/۴*۲۵سراه توپیچ پرسی ۴۰*۳/۴*۴۰
بوشن توپیچ پرسی ۲*۶۳زانو چپقی پرسی ۱*۲۵سراه توپیچ پرسی ۵۰*۱*۵۰
زانو ۹۰ روپیچ پرسی ۱/۲*۱۶زانو چپقی پرسی ۱*۳۲مهره ماسوره پرسی ۱/۲*۱۶
زانو ۹۰ روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰زانو چپقی پرسی ۱۱/۲*۴۰مهره ماسوره پرسی ۱/۲*۲۰
زانو ۹۰ روپیچ پرسی ۳/۴*۲۵زانو چپقی پرسی ۱۱/۲*۵۰مهره ماسوره پرسی ۳/۴*۲۵

زانو ۹۰ روپیچ پرسی ۱*۲۵

سراه توپیچ پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶

مهره ماسوره پرسی ۱*۳۲

زانو ۹۰ روپیچ پرسی ۱*۳۲سراه توپیچ پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰مهره ماسوره پرسی ۱۱/۴*۴۰
زانو ۹۰ روپیچ کوپلی ۳/۴*۲۵سراه کوپلی ۲۰*۲۰*۲۰سراه تبدیل کوپلی ۲۵*۲۰*۲۵
زانو ۹۰ روپیچ کوپلی ۱*۲۵سراه کوپلی ۲۵*۲۵*۲۵سراه تبدیل کوپلی ۳۲*۱۶*۳۲
زانو ۹۰ روپیچ کوپلی ۱*۳۲سراه کوپلی ۳۲*۳۲*۳۲سراه تبدیل کوپلی ۳۲*۲۰*۳۲
زانو چپقی کوپلی ۱/۲*۱۶سراه تبدیل کوپلی ۱۶*۲۰*۱۶سراه تبدیل کوپلی ۲۵*۲۵*۳۲
زانو چپقی کوپلی ۱/۲*۲۰سراه تبدیل کوپلی ۱۶*۱۶*۲۰سراه ۱۸۰ توپیچ کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
زانو چپقی کوپلی ۳/۴*۲۰سراه تبدیل کوپلی ۲۰*۱۶*۲۰سراه ۱۸۰ توپیچ کوپلی ۲۵*۳/۴*۲۵
زانو چپقی کوپلی ۳/۴*۲۵سراه تبدیل کوپلی ۱۶*۲۰*۲۰زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ۱/۲*۱۶
زانو چپقی کوپلی ۱*۲۵سراه تبدیل کوپلی ۲۰*۱۶*۲۵زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ۱/۲*۲۰
زانو چپقی کوپلی ۱*۳۲سراه تبدیل کوپلی ۲۵*۱۶*۲۵زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی ۱/۲*۲۰

سراه کوپلی ۱۶*۱۶*۱۶

سراه تبدیل کوپلی ۲۰*۲۰*۲۵

سراه صفحه دار توپیچ کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶

کلکتور  (۱/۲*۱۱/۴)۷bکلکتور  (۱/۲*۱)۱۱bکلکتور  (۱/۲*۱۱/۲)۵b
کلکتور  (۱/۲*۱۱/۴)۸bکلکتور  (۱/۲*۱)۱۲bکلکتور  (۱/۲*۱۱/۲)۶b
کلکتور  (۱/۲*۱۱/۴)۹bکلکتور  (۳/۴*۱)۳bکلکتور  (۱/۲*۱۱/۲)۷b
کلکتور  (۱/۲*۱۱/۴)۱۰bکلکتور  (۳/۴*۱)۴bکلکتور  (۱/۲*۱۱/۲)۸b
کلکتور  (۱/۲*۱۱/۴)۱۱bکلکتور  (۳/۴*۱)۵bکلکتور  (۱/۲*۱۱/۲)۹b
کلکتور  (۱/۲*۱۱/۴)۱۲bکلکتور  (۳/۴*۱)۶bکلکتور  (۳/۴*۱۱/۲)۳b
کلکتور  (۳/۴*۱۱/۴)۳bکلکتور  (۱/۲*۱۱/۴)۴bکلکتور  (۳/۴*۱۱/۲)۴b
کلکتور  (۳/۴*۱۱/۴)۴bکلکتور  (۱/۲*۱۱/۴)۵bکلکتور  (۳/۴*۱۱/۲)۵b
کلکتور  (۳/۴*۱۱/۴)۵bکلکتور  (۱/۲*۱۱/۴)۶bکلکتور  (۳/۴*۱۱/۲)۶b
کلکتور  (۳/۴*۱۱/۴)۶bکلکتور  (۱/۲*۱۱/۲)۴bکلکتور  (۳/۴*۱۱/۲)۷b
سراه تبدیل پرسی ۵۰*۳۲*۵۰زانو صفحه دار روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰زانو دیواری پرسی ۱/۲*۲۰
سراه تبدیل پرسی ۵۰*۴۰*۵۰سراه ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶زانو دیواری پرسی ۳/۴*۲۵
سراه تبدیل پرسی ۶۳*۲۵*۶۳سراه ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰زانو دیواری پرسی ۱*۳۲

سراه تبدیل پرسی ۶۳*۳۲*۶۳

سراه صفحه دار توپیچ پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶

سراه دیواری پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶

سراه تبدیل پرسی ۶۳*۴۰*۶۳سراه صفحه دار توپیچ پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰سراه دیواری پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
زانو صفحه دار توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶سراه ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶سراه دیواری موازی پرسی ۱۶*۱/۲*۱۶
زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶سراه ۹۰ دیواری پرسی ۲۰*۱/۲*۱۶سراه دیواری موازی پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰
زانو صفحه دار توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰سراه ۹۰ دیواری پرسی ۲۰*۱/۲*۲۰درپوش پرسی ۱۶
زانو صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰سراه ۹۰ دیواری پرسی ۱۶*۱/۲*۲۰درپوش پرسی ۲۰
زانو صفحه دار روپیچ پرسی ۳/۴*۱۶زانو دیواری پرسی ۱/۲*۱۶درپوش پرسی ۲۵
شیر زانویی کوپلی ۱*۲۵شیر توپیچ روپیچ ۳/۴حلقه استیل پرسی ۴۰
شیر زانویی کوپلی ۱*۳۲شیر غیرگازی نافی بلند ۳/۴حلقه استیل پرسی ۵۰
شیر گازی توپیچ ۱/۲شیر دوس روپیچ ۱حلقه استیل پرسی ۶۳

شیر گازی توپیچ ۳/۴

مهره ماسوره ۱/۲*۱۶ پرسی مخصوص والو ۱/۲

رابط توپیچ کوپلی ۱/۲*۱۶

شیر گازی توپیچ ۱مهره ماسوره ۱/۲*۲۰ پرسی مخصوص والو ۱/۲رابط توپیچ کوپلی ۱/۲*۲۰
شیر دو سر توپیچ ۳/۴ دسته پروانهمهره ماسوره ۳/۴*۲۰ مخصوص والو ۳/۴رابط توپیچ کوپلی ۳/۴*۲۰
شیر روپیچ توپیچ ۳/۴ دسته گازیحلقه استیل پرسی ۱۶رابط توپیچ کوپلی ۳/۴*۲۵
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ۱حلقه استیل پرسی ۲۰رابط توپیچ کوپلی ۱*۳۲
شیرتوپیچ روپیچ ۱/۲حلقه استیل پرسی ۲۵رابط روپیچ کوپلی ۱/۲*۱۶
شیر غیرگازی نافی بلند ۱/۲حلقه استیل پرسی ۳۲رابط روپیچ کوپلی ۱/۲*۲۰
صفحه نصب زوج ۱۵۳کلکتور  (۱/۲*۳/۴)۴bفنر خم خارج لوله ۱۶
صفحه نصب زوج ۲۸۰کلکتور  (۱/۲*۳/۴)۵bفنر خم خارج لوله ۲۰
صفحه نصب رادیاتور ۵۰۰کلکتور  (۱/۲*۱)۲bفنر خم خارج لوله ۲۵
کلکتور مدولار (۱/۲*۱)۲bکلکتور  (۱/۲*۱)۳bفنر خم خارج لوله ۳۲
کلکتور مدولار (۱/۲*۱)۳bکلکتور  (۱/۲*۱)۴bابراز تنظیم ۳۲
کلکتور مدولار (۱/۲*۱)۴bکلکتور  (۱/۲*۱)۶bبرقو پنج لایه
صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی ۲۸۰کلکتور  (۱/۲*۱)۷bفوم لوله ای سفید ۱۶
صفحه نصب زیر پکیجکلکتور  (۱/۲*۱)۸bفوم لوله ای سفید ۲۰

کلکتور  (۱/۲*۳/۴)۲b

کلکتور  (۱/۲*۱)۹b

فوم لوله ای سفید ۲۵

کلکتور  (۱/۲*۳/۴)۳bکلکتور  (۱/۲*۱)۱۰bفوم لوله ای سفید ۳۲
سراه پرسی ۶۳*۶۳*۶۳سراه تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۳۲بوشن روپیچ پرسی ۱*۳۲
سراه تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۱۶سراه تبدیل پرسی ۳۲*۱۶*۳۲بوشن روپیچ پرسی ۱۱/۴*۳۲
سراه تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۰سراه تبدیل پرسی ۳۲*۲۰*۳۲بوشن روپیچ پرسی ۱۱/۴*۴۰
سراه تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۰سراه تبدیل پرسی ۲۵*۲۵*۳۲بوشن روپیچ پرسی ۱۱/۲*۵۰
سراه تبدیل پرسی ۱۶*۲۰*۲۰سراه تبدیل پرسی ۳۲*۲۵*۳۲بوشن روپیچ پرسی ۲*۶۳
سراه تبدیل پرسی ۱۶*۱۶*۲۵سراه تبدیل پرسی ۴۰*۲۰*۴۰بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۱۶
سراه تبدیل پرسی ۲۰*۱۶*۲۵سراه تبدیل پرسی ۴۰*۲۵*۴۰بوشن توپیچ پرسی ۱/۲*۲۰
سراه تبدیل پرسی ۲۵*۱۶*۲۵سراه تبدیل پرسی ۳۲*۳۲*۴۰بوشن توپیچ پرسی ۳/۴*۲۰
سراه تبدیل پرسی ۲۰*۲۰*۲۵سراه تبدیل پرسی ۴۰*۳۲*۴۰بوشن توپیچ پرسی ۳/۴*۲۵
سراه تبدیل پرسی ۲۵*۲۰*۲۵سراه تبدیل پرسی ۵۰*۲۵*۵۰بوشن توپیچ پرسی ۱*۲۵
شیر یکسر کوپلی ۱/۲*۱۶نیو والو کوپلی ۱/۲*۲۰بوشن تبدیل کوپلی ۱۶*۲۵
شیر یکسر کوپلی ۱/۲*۲۰شیر دوسر کوپلی ۱۶بوشن تبدیل کوپلی ۲۰*۲۵
شیر یکسر مغزی ۳/۴شیر دوسر کوپلی ۲۰بوشن تبدیل کوپلی ۲۵*۳۲
شیر یکسر کوپلی ۳/۴*۲۰شیر کنار گذر بای پس ۱زانو کوپلی ۱۶*۱۶
شیر یکسر کوپلی ۳/۴*۲۵شیر دو سر روپیچ ۱/۲زانو کوپلی ۲۰*۲۰
شیر یکسر کوپلی ۱*۳۲شیر دو سر توپیچ ۱/۲زانو کوپلی ۲۵*۲۵
شیر دوسر روپیچ ۱/۲ با دبی ۱۵شیر توپیچ روپیچ ۱/۲زانو کوپلی ۳۲*۳۲
زانو ۹۰ روپیچ کوپلی ۱/۲*۲۰شیر یکطرفه توپیچ ۱/۲زانو ۹۰ روپیچ کوپلی ۱/۲*۱۶
جعبه کلکتور ۴۵*۹۵سراه ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶سراه دیواری موازی کوپلی ۲۰*۱/۲*۱۶

رابط روپیچ کوپلی ۳/۴*۲۵

سراه ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰*۱/۲*۱۶

سراه دیواری موازی کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰

بست لوله ۱۶سراه ۹۰ دیواری کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰مایع روان کننده پوش فیت ۱۲۵
بست لوله نیوپایپ ۲۰سراه ۹۰ دیواری کوپلی ۱۶*۱/۲*۲۰لوله پنج لایه نیوپایپ ۱۶
بست لوله نیوپایپ ۲۵زانو دیواری کوپلی ۱/۲*۱۶لوله پنج لایه نیوپایپ ۲۰
بست لوله نیوپایپ ۳۲بوشن کوپلی ۲۵*۲۵لوله پنج لایه نیوپایپ ۲۵
بست زوج لوله نیوپایپ ۱۶زانو دیواری کوپلی ۱/۲*۲۰لوله پنج لایه نیوپایپ ۳۲
بست زوج لوله نیوپایپ ۲۰زانو دیواری کوپلی ۳/۴*۲۵لوله پنج لایه نیوپایپ ۴۰
بست زوج لوله نیوپایپ ۲۵سراه دیواری کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶لوله پنج لایه نیوپایپ ۵۰
رابط روپیچ کوپلی ۳/۴*۲۰سراه دیواری کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰لوله پنج لایه نیوپایپ ۶۳
بست خاردار لوله ۱۶کلکتور  (۳/۴*۱۱/۲)۸bکلکتور  (۱/۲*۱)۵b
صفحه نصب تک ۶۳کلکتور  (۳/۴*۱۱/۲)۹bسراه ۱۸۰ صفحه دار توپیچ کوپلی ۲۰*۱/۲*۲۰
زانو پرسی ۲۵*۲۵درپوش کلکتور ۳/۴لقمه ۲۵
زانو پرسی ۳۲*۳۲درپوش کلکتور ۱لقمه ۲۰
زانو پرسی ۴۰*۴۰شیر کلکتوری توپیچ روپیچ ۱/۲لقمه ۳۲
زانو پرسی ۵۰*۵۰درپوش کلکتور ۱۱/۴لقمه ۴۰
زانو پرسی ۶۳*۶۳درپوش کلکتور ۱۱/۲لقمه ۶۳
سراه پرسی ۱۶*۱۶*۱۶درپوش هواگیری ۱لقمه ۷۵
سراه پرسی ۲۰*۲۰*۲۰درپوش هواگیری ۱۱/۴لقمه ۹۰
سراه پرسی ۲۵*۲۵*۲۵درپوش هواگیری ۱۱/۲لقمه ۱۱۰
بوشن کوپلی ۳۲*۳۲پیچ هواگیری دستیبوشن تبدیل کوپلی ۱۶*۲۰
سراه پرسی ۳۲*۳۲*۳۲درپوش پرسی ۳۲لقمه ۱۲۵

سراه پرسی ۴۰*۴۰*۴۰

سراه دیواری موازی کوپلی ۱۶*۱/۲*۱۶

قیچی لوله بر

مهره ماسوره پرسی ۱۱/۲*۵۰درپوش پرسی ۴۰شیر هواگیری ۱/۲
والو کلکتوری ۱/۲ ماسوره ای پروانه ایدرپوش پرسی ۵۰شیر هواگیری کامل ۱ با شیر تخلیه
والو کلکتور توپیچ روپیچ ۱/۲ پروانه ایدرپوش پرسی ۶۳نیو والو کوپلی ۱/۲*۱۶
شیر کلکتوری ۱/۲*۱۶ دسته پروانهبوشن روپیچ پرسی ۱/۲*۱۶شیر یکطرفه توپیچ ۳/۴
شیر کلکتوری ۱/۲*۲۰ دسته پروانهبوشن روپیچ پرسی ۱/۲*۲۰شیر زانویی کوپلی ۳/۴*۲۵
شیر کلکتوری ۳/۴*۲۰ دسته پروانهبوشن روپیچ پرسی ۳/۴*۲۰زانو ۹۰ روپیچ کوپلی ۳/۴*۲۰
بوشن کوپلی ۲۰*۲۰بوشن روپیچ پرسی ۱/۲*۲۵رابط روپیچ کوپلی ۱*۳۲
شیر کلکتوری ۳/۴*۲۵ دسته پروانهبوشن روپیچ پرسی ۳/۴*۲۵رابط روپیچ کوپلی ۱*۲۵
شیر کلکتوری ۱*۲۵ دسته پروانهبوشن روپیچ پرسی ۱*۲۵بوشن کوپلی ۱۶*۱۶
شیر کلکتوری ۱*۳۲ دسته پروانهلقمه ۵۰
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۴ میانگین: ۵]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *